Tukea nuorille

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnäolevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden nuorten kanssa, jotka tarvitsevat elämässään tukea. Erityisnuorisotyön perusmenetelmiä ovat yksilö- ja pienryhmätyö. Eli luottamuksellisia keskusteluja ja tapaamisia nuorten kanssa, joissa voidaan etsiä yhdessä vastauksia nuorta askarruttaviin ajatuksiin ja kysymyksiin.

Nuorten kohtaamista tapahtuu kaduilla, kouluissa, oppilaitoksissa ja keskellä arjen elämää. Työskentelyssä korostuu nuoren vierellä kulkeminen sekä pitkäjänteinen tukeminen ja sen ohessa tarkoituksenmukainen ohjauksen, hoidon ja huollon tai harrastuksen piirin opastaminen. Erityisnuorisotyön työ tapahtuu yhteistyössä kodin, koulujen sekä moniammatillisen verkoston kanssa.

Erityisnuorisotyö vastaa Seinäjoen seurakunnan Saapastoiminnasta. Palveluoperaatio Saapas on ensisijaisesti alle 30-vuotiaisiin kohdistuvaa auttamis- ja sielunhoitotyötä. Toimintaa toteuttavat toiminnasta vastaava työntekijä, sekä koulutetut, yli 18-vuotiaat aikuiset. Saapaslaisia voit nähdä työssään esim. Provinssissa.

Erityisnuorisotyö on mukana toteuttamassa rippikouluja – ja muita nuorten leirejä, sekä osallistuu kismuksen valvontaan.

Erityisnuorisotyönohjaaja Juha Jutilan tavoittaa numerosta 044 765 8689 tai etunimi.sukunimi@evl.fi. Toimisto sijaitsee osoitteessa: Kalevankatu 12 B, 60100 Seinäjoki.